ul. Miše Dimitrijevića 72

21000 Novi Sad

Srbija

 

+381 (0) 21 / 64 67 – 777

+381 (0) 21 / 64 67 – 888

+381 (0) 21 / 64 67 – 999

+381 (0) 21 / 680 – 4444

 

office@aleksandar-group.rs